06 51 96 64 96 contact@kirstenkok.nl

PRIVACYVERKLARING DPA-GROEP

INLEIDING
DPA-groep verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, cliënten, prospects, opdrachtgevers en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. DPA-groep neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten m.b.t. onze verwerking van jouw persoonsgegevens.
Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst, maar we willen graag helpen met het beantwoorden van jouw vragen. Bij eventuele vragen, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen viainfo@dpa-groep.nl

WIE ZIJN WIJ?
DPA-groep bestaat uit: Kirstenkok.nl, Ariaanbohnen.nl en Powervrouwacademy.nl. Alle drie de onderdelen houden zich bezig met het coachen en begeleiden van mensen en interimwerkzaamheden. DPA-groep is gevestigd aan Angelus Merulaplein 1, 3232CX Brielle en is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. DPA-groep staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24361051.
DPA-groep is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwordelijke.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT DPA-GROEP?
We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze (gratis) diensten (webinars, masterclasses) en onze producten (trainingen, coaching, begeleiding) en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Een voorbeeld van deze laatste is het inschrijven voor webinars welke regelmatig (gratis) worden gegeven of het aankopen van een programmamodule van Powervrouwacademy.nl
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die je afneemt of gebruikt:
• Voor- en achternaam
• Adres
• Woonplaats
• Geboortedatum
• BSN
• Gegevens huisarts of behandelaar
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bedrijfsnaam
• Bedrijfsadresgegevens
• IP-adres
• Locatiegegevens
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Browser-fingerprint
• KvK nummer (opdrachtgevers)
• Foto’s
• Contactgeschiedenis
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanmelding op onze website, in correspondentie en telefonisch.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE DPA-GROEP VERWERKT
DPA-groep verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
• godsdienst of levensovertuiging
• gezondheid
Onze website, (gratis) diensten en producten hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Dit om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien je vermoed dat wij zonder toestemming de persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld, dan kun je contact met ons opnemen viainfo@dpa-groep.nl We zullen in deze gevallen de informatie verwijderen.
We verwerken daarnaast foto’s. Dit zijn foto’s die door ons zelf worden gemaakt., bijvoorbeeld een groep cursisten die een training hebben gevolgd. Deze foto’s gebruiken we om onze content meer sfeer te geven. Daarnaast kunnen we deze foto’s gebruiken in onze advertenties, uiteraard met jouw toestemming.

Met welk doel verwerkt DPA-groep persoonsgegevens
We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wettelijke verplichtingen
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

Klant/cliëntadministratie en dienstverlening
In onze ledenadministratie houden we alle prospects, cliënten en klanten van DPA-groep bij, met daarbij de relevante contactpersonen indien van toepassing. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze (gratis) diensten en producten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om:
• Onze (gratis) diensten (online trainingen) en producten ( live trainingen) te leveren die je hebt afgenomen.
• Je inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen;
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
• Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.
• Indien van toepassing: het bijhouden en aanvullen van jouw cliëntdossier.
Wil je contact met ons opnemen? Wij zijn via verschillende kanalen te bereiken, zoals: telefoon, post, e-mail, Facebook. Om dit mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Nieuwsbrieven en mailings
Je kunt je bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven en mailinglijsten. Soms zijn deze nieuwsbrieven gepersonaliseerd op basis van bepaalde acties die je hebt ondernomen. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde campagnes over onze producten en (gratis) diensten of aan e-mails ter herinnering van een webinar of een e-mail met de herhaling van het webinar.
Je hebt altijd de mogelijkheid om jouw voorkeuren voor het ontvangen van nieuwsbrieven en e-mails aan te passen. Als je geen nieuwsbrieven wilt ontvangen, dan kan je je onderaan iedere mail uitschrijven.

Privacy waarborg
Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.

Werving (marketing)
Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails en interessegebieden over onze producten, zoals live trainingen op onze locatie, en (gratis) diensten, zoals een webinar.
Voor campagnes voor (gratis) diensten en producten van DPA-groep (en DPA-groep gerelateerde campagnes zoals onze evenementen) verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.
Daarnaast maken wij voor DPA-groep (en DPA-groep gerelateerde campagnes, zoals evenementen) gebruik van ‘aangepaste doelgroepen via Facebook. Denk hierbij aan bijvoorbeeld ‘aangepaste doelgroepen’ op basis van het gedrag op onze website of op basis van een e-mailadres.
We ontvangen hierover vervolgens rapportages met geanonimiseerde gegevens. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.
Als je niet wil dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun je dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina: Facebook
Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds advertenties van DPA-groep te zien krijgt. In deze gevallen val je in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.
• Verbetering dienstverlening DPA-groep
Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld: Conversieratio’s en open rates om te zien hoe relevant onze e-mails (nieuwsbrieven, herinneringen van webinars en herhalingen van webinars) of Messenger Bots zijn.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
DPA-groep neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

RECHTEN VAN BETROKKENEN
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@dpa-groep.nl.
• Informatie en inzage: uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
• Rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
• Vergetelheid: je kan de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
• Beperking: heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
• Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
• Overdraagbaarheid: dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.
Daarnaast kun je ook:
• Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen. Dit kan via info@dpa-groep.nl
• Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP.

HOE LANG BEWAART DPA-GROEP JE PERSOONSGEGEVENS
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is deels afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@dpa-groep.nl

GRONDSLAGEN VAN DE VERWERKINGEN
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (training, modules Powervrouwacademy, aanmelden webinar, evenement) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van DPA-groep: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden!

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR
DPA-GROEP MET DERDEN
We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

LEVERANCIERS
Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens DPA-groep: Snelstart, Facebook, Google, Webinargeek,, ActiveCampaign, Websites voor Therapeuten.

GOOGLE ANALYTICS
De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

HOE DPA-GROEP PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGT
We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@dpa-groep.nl
We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
• Onze servers en apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
• We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
• Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord.
Alle medewerkers van DPA-groep die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

COOKIE VERKLARING
De website van DPA-groep BV maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Kirsten Kok

Kirsten Kok

praktijk voor therapie, coaching en training

I will be back soon

Kirsten Kok
Hai, fijn dat je contact met me opneemt. Waar kan ik je mee helpen?
Kies hier voor WhatsApp of Instagram
chat Hai, heb je een vraag?